VitaVerde Garantie

De VitaVerde-garantie is enkel geldig als de onderhoudsinstructies tijdens het gebruik worden gerespecteerd. Garantie is van toepassing bij defecten ten gevolge van gebrekkig materiaal en/of productie en defecten van de antikleeflaag bij normaal huishoudelijk gebruik. Als uw product tijdens de garantieperiode een defect vertoont, dan kan u het terugbrengen naar de winkel van aankoop. Vermeld zeker ook uw adres, een beschrijving van het defect, uw telefoonnummer en elke informatie die voor ons nuttig kan zijn. 

Blijkt bij nazicht dat het product een defect vertoont, dan zal VitaVerde™ het product kosteloos vervangen. VitaVerde™ behoudt zich het recht voor om het product door een gelijkwaardig product te vervangen als het niet meer voorradig is.

Defecten veroorzaakt door nalatigheid, ongevallen, misbruik, professioneel of commercieel gebruik en/of normale slijtage worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt geen verkleuringen, krassen en andere vormen van slijtage veroorzaakt door normaal huishoudelijk gebruik. In geen geval geeft deze garantie recht op een vergoeding of vervanging bij gevolgschade.

Deze garantie is enkel geldig op vertoon van een aankoopbewijs en het aangekochte product. Bewaar de garantiekaart samen met het aankoopbewijs.

Deze garantie heeft geen invloed op de Rechten van de Consumenten zoals bepaald door de Europese Unie. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kan nog andere rechten hebben die variëren van land tot land.