Záruční podmínky VitaVerde

Vaše záruka VitaVerde se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování výrobku a jeho nepřilnavého povrchu při běžném, neprofesionálním použití v souladu s návodem k používání a údržbě VitaVerde. Pokud během záruční doby zjistíte, že je váš výrobek vadný, můžete jej vrátit do příslušného obchodu. Také prosím nezapomeňte uvést zpáteční adresu, popis vady výrobku, telefonní číslo a další informace, jež by mohly být podstatné.

Pokud je po přezkoumání výrobku VitaVerde zjištěno, že je vadný, VitaVerde opraví výrobní vady zdarma, přičemž si vyhrazuje právo rozhodnout o výměně celého výrobku za nový nebo obdobný produkt, není-li již tento k dispozici.

Poškození způsobené nesprávným používáním, nehodou, přehřátím, komerčním použitím a/nebo úpravou produktu koncovým zákazníkem je výslovně vyloučeno z této záruky. Tato záruka se nevztahuje na skrvrny, změnu barvy nebo škrábance způsobené běžným opotřebením. V žádném případě tato záruka nepokrývá náhradu následných škod.

Tato záruka bude považována za platnou pouze po předložení nákupního dokladu, tohoto záručního listu a zakoupeného produktu. Uschovejte si tento záruční list spolu s dokladem o koupi.

Tato záruka není v rozporu se směrnicemi EU "O právech spotřebitele". Tato záruka vám zaručuje jistá specifická práva, jež se však mohou lišit v závislosti na národním právu jedotlivých států.